Oferowane usługi

Ocena wniosków o dofinansowanie

Od 2008 roku wykonano ponad 2000 ocen formalnych i merytorycznych.

Doradztwo

Usługi doradcze dla organizacji i osób fizycznych w zakresie realizacji projektów.

Audyt i ewaluacja

Ocena jakości i poprawności działań oraz rezultatów projektów.

Wydarzenia

Zakończenie zlecenia dla PARP!

W grudniu 2016 we współpracy z Paweł Timler Socjoskop zakończono opracowanie narzędzi ewaluacji dla Działania 2.2 PO WER 2014-2020.   Zlecenie, wykonywane na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obejmowało opracowanie narzędzi ewaluacyjnych w postaci: scenariuszy wywiadów indywidualnych oraz kwestionariuszy CAWI.

Read More

Ocena innowacji społecznych „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Od grudnia 2016 roku realizujemy ocenę innowacji społecznych w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”. Jest to wspólny Projekt Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej i Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego realizowany w ramach działania Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.    

Read More

Ewaluacja projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

W 2017 roku będziemy realizować ewaluację projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Projekt realizuje Polskie Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wykorzystanie 7 innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy skuteczności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych (ON) na

Read More